Powyższa analiza wydaje się potwierdzać, że pompy ciepła jako element budownictwa energetycznego, aktywnie wykorzystującego rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii są bardzo interesującym rozwiązaniem zarówno z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu widzenia. Szczegółowa literatura przedmiotu czyli dane oraz obliczenia wykonane wg informacji prasowych Stiebel – Eltron. oraz badania przeprowadzonego przez Piotra Kęskiewicza, Beatę Śniechowską i Jana Danielewicza z Wydziału Inżynierii Środowiska Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie tezy badawczej postawionej przez Autora we wstępie niniejszej pracy.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na obniżone koszty eksploatacji w porównaniu z innymi systemami, które były badane w omówionych wyżej artykułach. Nie należy jednak również zapominać o innych aspektach, które mają charakter pozaekonomiczny, a przemawiają na korzyść tego rodzaju rozwiązań. Są to:

  • aspekty ekologiczne, związane z mniejszą szkodliwością dla środowiska. Pompy ciepła nie wydzielają do atmosfery żadnych substancji lotnych, pobierając jedynie energię elektryczną. Energię tą, niezbędną do ogrzewania budynku, można pozyskiwać z innego urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii czyli ogniwami fotowoltaicznymi. Ogniwa te pobierają energię promieniowania słonecznego przekształcając je w energię elektryczną. Tak sprzężony system pozwala na ogrzanie budynku, nie pobierając energii z zewnątrz. Budynek staje się niezależny i samowystarczalny;
  • występowaniem dopłat i kredytów preferencyjnych, co może zminimalizować koszty i tym samym przyspieszyć budowę domu. W większości regionów istnieją dopłaty do montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ten sposób użytkownik może uzyskać nawet do 50% dopłaty ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Biorąc pod uwagę późniejsze koszty eksploatacji oraz koszt montażu pomniejszony o dotację, można wysunąć wniosek o aspekcie ekonomicznym, który przemawia na korzyść montażu pomp cieplnych;
  • komfort użytkowania, ponieważ pompy cielne w zasadzie nie wymagają nadzoru. Urządzenie to jest bezobsługowe a użytkownik powinien zadbać jedynie o systematycznym wzywaniu wyspecjalizowanej firmy, która przeprowadzi przegląd. Czynność tą należy wykonywać raz w roku przed okresem grzewczym. Koszt wykonania przeglądu jest porównywalny do kosztów przeglądu pozostałych urządzeń, które zostały poddane analizie. Dodatkowo montując rozszerzenie sterowania jakim jest moduł internetowy, użytkownik ma pełny wgląd do pracy urządzenia a także może zmieniać parametry pracy zdalnie przy użyciu telefonu komórkowego, tabletu czy komputera. Takie rozwiązanie daje możliwość optymalizacji ustawień pracy dodatkowo ograniczając zużycie energii a więc koszty;
  • Grzanie oraz chłodzenie w jednym systemie, ponieważ większość pomp ciepła dostępnych na rynku w standardzie daje możliwość wykorzystania tych dwóch funkcji. Przy odpowiednim wykonaniu instalacji, przewidując odpowiednią klasę przewodów oraz izolacji, pompa ciepła może pełnić funkcję grzewczą w zimę a w ciągu lata schładzać budynek. Do jeszcze bardziej ergonomicznej pracy łączy się ten system z instalacją wentylacji mechanicznej, dając efekt komfortu użytkowania budynku przez cały rok.

Przy odpowiednim zaplanowaniu inwestycji już na etapie projektowania budynku, gdy decydujemy o montażu pompy ciepła jako źródło c.o. i c.w.u. można ograniczyć koszty inwestycji o przyłącze gazu a także systemowy komin spalinowy. Rezygnując z tych instalacji możemy zaoszczędzić kilkanaście tysięcy złotych co pozwoli zrekompensować wysoki koszt zakupu pompy ciepła. W takiej sytuacji opłacalność montażu tego typu urządzeń staję się jeszcze bardziej wysoka.