INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wykonywane przez naszą firmę instalacje pozostają w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami

PN-83/B-03430 i PN-EN 15251 wraz ze zmianami dotyczącymi wentylacji w budynkach mieszkalnych.

Wszystkie instalacje wentylacji mechanicznej wykonane pozostają przez nas wg naszego odrębnego, indywidualnie przygotowanego projektu z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia.

Zacznijmy od najważniejszych zalet i cech naszych instalacji:

 • rozdzielaczowa (z wykorzystaniem rozdzielaczy) + skrzynki rozprężne pod anemostaty z możliwością regulacji przepływu powietrza
 • izolacja termiczno-akustyczna na całej długości instalacji
 • dodatkowe uszczelnienie połączeń za pomocą taśmy izolacyjnej i akrylu uszczelniającego
 • instalacja przygotowana do przyłączenia: GWC, dodatkowego źródła ciepła i źródła chłodu
 • wykorzystanie tłumików akustycznych
 • rekuperatory z poziomem odzysku powyżej 90%
 • wykonanie przewiertów za pomocą wiertnicy diamentowej do betonu
 • instalacja prowadzona głównie w posadzkach i ścianach a także ponad poziomem zabudowy GK
 • przekazanie instalacji w pełni wyregulowanej i zoptymalizowanej
 • 30-letnia gwarancja producenta na wykorzystane przez nas kanały FLEX

Lokalizacja czerpni i wyrzutni:

Lokalizacja czerpni i wyrzutni jest zgodna z Dz.U. Nr 75 Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002 z późniejszymi zmianami w Dz. U. nr 56 z dnia 12 marca 2009 rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacjaCentrala wentylacyjna

Dobór odpowiedniej centrali wentylacyjnej z rekuperatorem ma kluczowe znaczenie dla optymalnej pracy całego systemu dlatego w naszych ofertach proponujemy tylko urządzenia sprawdzone i godne polecenia. Nasze jednostki zostają dobrane w taki sposób aby działając na 60-70% swoich możliwości były w stanie zapewnić w pełnym wymiarze komfort wymiany powietrza, chroniły jednostkę przed nadmiernym zużyciem wentylatorów oraz ograniczały emitowany hałas.

Najważniejsze cechy montowanych przez nas jednostek rekuperacyjnych:

 • wytwarzany przez centralę hałas – możliwie najniższy

 • poziom odzysku ciepła – min 90%

 • zużycie prądu (urządzenie pracuje 24 godzin na dobę) – jak najmniejsze

 • koszty i dostępność filtrów powietrza (wymiana filtrów co 3-4 miesięcy) – aby dostęp był łatwy a cena przystępna

 • niezawodność wentylatorów (tylko stosowanie wentylatorów renomowanych producentów gwarantuje niezawodną wieloletnią pracę).

Centralę wentylacyjną ustawiamy na stabilnym podłożu lub konstrukcji np. aluminiowej najczęściej w kotłowni lub garażu. Zdarza się także montować jednostki na poddaszu/strychu w przypadku jego ocieplenia. Urządzenia montujemy w jak największej odległości od pomieszczeń bytowych.

Kanały wentylacyjne:

Do centrali po stronie nawiewu, wywiewu, wlotu i wylotu bezpośrednio dochodzą odcinki kanałów, czyli kanały główne (są to najczęściej rury ocynkowane sztywne dn160 lub dn200) które z uwagi na tłumienie akustyczne dodatkowo izolujemy wełną mineralną i folią aluminiową. Następny elementem naszej instalacji są rozdzielacze.

Nasze instalacje wykonujemy tylko w oparciu o rozdzielacze!

Ułatwiają one rozdział powietrza do poszczególnych pomieszczeń ale przed wszystkim wyrównują ciśnienie panujące na poszczególnych odcinkach instalacji, co ma wpływ na obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego. Nasze rozdzielacze są izolowane od wewnątrz.

Dalsze odcinki to giętkie kanały karbowane FLEX dn63 i dn75 lub pochodne.

Kanał karbowany FLEX: Rury posiadają antybakteryjną, grzybobójczą powłokę wewnętrzną zawierającą srebro w ilości 150 ppm w macierzy polimeru, dzięki czemu nie ulega ono procesom migracji, jonizacji i elucji. Zastosowanie srebra zapewnia długoletnie działanie bakteriobójcze bez względu na temperaturę powietrza i jego wilgotność oraz zapobiega tworzeniu mechanizmów obronnych przez bakterie. Wewnętrzna warstwa ma również działanie antystatyczne, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach. Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala uzyskać duże przepływy powietrza przy małych stratach ciśnienia przyczyniając się do niskiej energochłonności całego systemu. Ułatwia ponadto czyszczenie rur, jeśli wystąpi taka potrzeba

Konstrukcja rury zapewnia wytrzymałość mechaniczną na ściskanie powyżej 450N, co umożliwia zalanie ich betonem konstrukcyjnym podczas prowadzenia prac budowlanych. Dwuścienna konstrukcja rury z częściowo zamkniętymi pustkami powietrznymi w dużym zakresie tłumi przedostawanie się hałasu spowodowanego przepływającym w środku powietrzem oraz izoluje termicznie.

Pozwala to także na prowadzenie instalacji w dowolnym i dogodnym miejscu unikając nagłych załamań i ostrych łuków.

Średnice wszystkich kanałów dobieramy w zależności od wielkości przepływającego przez nie powietrza. Ostatnim elementem instalacji jest skrzynka rozprężna i anemostat. Skrzynki rozprężają powietrze obniżając hałas oraz wyrównując ciśnienie. Skrzynki pod anemostaty są izolowane od wewnątrz. W związku z tym nasza instalacja może być rozprowadzona na poziomie nieocieplonego poddasza bez strat ciepła. 

Nasze instalacje wykonujmy tylko w oparciu o skrzynki rozprężne pod każdy anemostat!

Anemostaty nawiewne regulowane, umożliwiają sterowanie ilością powietrza nawiewanego (zapewniają przysufitowy rozdział powietrza). Poprzez wkręcanie lub wykręcanie możemy precyzyjnie ustalić ilość nawiewanego lub wywiewanego (anemostaty wywiewne) powietrza.

Nawiewniki montujemy w suficie w sypialni, pokoju dziennym (tu nawet dwa lub trzy nawiewy), gabinetach, czyli wszędzie tam, gdzie niezbędny jest napływ świeżego powietrza.

Wywiewniki montujemy z kolei w łazienkach, toaletach, garderobach, pomieszczeniach gospodarczych, ewentualnie w wiatrołapie. W kuchni powinny znajdować się nawet i dwa punkty poboru powietrza.

Pamiętać należy również, że powietrze powinno mieć zapewniony swobodny przepływ od nawiewników do wywiewników, czyli z pokoi do łazienki i kuchni. Dlatego też drzwi do łazienki i ewentualne drzwi do kuchni powinny być podcięte przy podłodze (min. 1,5 cm) albo być zaopatrzone w kratki wentylacyjne (powierzchnia kratki 50-60 cm2) wg powyżej Normy.

Łączenie elementów wentylacyjnych i uszczelnianie połączeń?

Na łączeniach kształtek i rur ocynkowanych stosujemy taśmy aluminiowej lub taśmy z tworzywa przeznaczonego do wentylacji a także akryle uszczelniające. 

Łączenie przewodów i kształtek za pomocą nypli lub muf oraz wzmacnianie połączeń co najmniej trzema blachowkrętami na każdym połączeniu oraz uszczelnianie aluminiową taśmą klejącą. Połączenia w okolicy elementów nawiewnych i wywiewnych oraz centrali wentylacyjnej wykonujemy w sposób umożliwiający łatwy demontaż w celach konserwacyjnych. 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć znajdujących się w galerii!