CENTRALNE OGRZEWANIE (C.O.)

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób który nie powoduje uszkodzeń budynku oraz innych instalacji np. elektrycznej. Na etapie projektowym należy zwrócić szczególną uwagę na wyliczenie kosztów inwestycji oraz poziomu zużycia energii. Równie ważny jest sam sposób wykonania i poziom zabezpieczeń.

Wszystkie nasze instalacje są zgodne z normą krajową i wytycznymi zawartymi w:

Norma PN-EN 12828 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania”

Norma przetłumaczona na język polski przez Polski Komitet Normalizacyjny będzie miała ten sam status, co wersje oficjalne. Określa kryteria projektowe w odniesieniu do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach z maksymalną temperaturą zasilania do 105°C.

W celu określenia wymaganej mocy instalacji grzewczej oraz określenia strat ciepła posługujemy się normą PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”

Instalacja ogrzewania podłogowego, po krótce…

Instalacja ogrzewania podłogowego w 100% zapewni komfort cieplny w budynku. To rewelacyjne rozwiązania stosowane zarówno w domach jednorodzinnych jak i mieszkaniach. W momencie spełnienia warunków jakie zakłada producent, zapewnia wysoki komfort użytkowania oraz ogranicza użycie energii cieplnej. W naszych instalacjach, ogrzewanie podłogowe dzielimy na strefy. Pozwala to na optymalne rozłożenie energii na powierzchni podłogi oraz bardzo zaawansowany system sterowania tą energią.

 

 

Ogrzewanie podłogowe układamy w trzech krokach systemowych, zgodnie z dokładnymi obliczeniami i przy uwzględnieniu wszystkich przepisów. System oparty jest na 5-warstwowej rurze o wymiarach 16/17/20 mm, składającej się z rury bazowej z PERT, otoczonej warstwą antydyfuzyjną EVOH, a następnie warstwą ochronną również z PERT zapewniająca zabezpieczenie przed dyfuzją tlenu do instalacji. Dodatkowa wstawka aluminiowa pozawala na wyginanie rury bez odkształceń trwałych. Maksymalna temperatura pracy wynosi ponad 95°C, maksymalne ciśnienie robocze do 10 bar a tlenoszczelność zgodna z niemiecką normą DIN 4726. Wzdłuż wszystkich wznoszących się elementów konstrukcyjnych, takich jak: ściany, schody, filary, kolumny itd. Montujemy taśmę izolacyjną przyścienną. Następnie rozkładamy płyty izolacyjne lub specjalną folię izolacyjną. Mocowanie systemowych rur grzewczych odbywa się przy pomocy spinek wbijanych bezpośrednio w płyty izolacyjne. Nadrukowana na płytach siatka umożliwia precyzyjne dotrzymanie odstępów rur grzewczych. W naszych instalacjach, rury ogrzewania podłogowego układane są w odstępie 15 cm. Po podłączeniu rury grzewczej do rozdzielacza obwodów grzewczych oraz przed naniesieniem jastrychu, instalacja zostaje sprawdzona pod względem szczelności podczas próby ciśnieniowej zgodnie z obowiązującą normą.

Najważniejsze cechy naszych instalacji:

  • ciągłość rur – brak połączeń rur w posadce
  • system pętlowy z ewentualną linią brzegową i rozstawem 15cm – zapewnia optymalny rozkład temperatur
  • wykorzystanie rozdzielaczy – podział na strefy grzewcze
  • Kompatybilność urządzeń sterujących ogrzewaniem podłogowym z dowolnym systemem inteligentnego budynku. Rozbudowanie komunikacji w systemie np. KNX
  • Zgodnie z normą PN-EN 1264 „Płaszczyznowe systemy ogrzewania”
  • 10-letnia gwarancja producenta

 

Oto przykład tego, jak można sterować temperaturą ogrzewania podłogowego poszczególnych stref, przez system inteligentnego budynku. Przykład oparty na systemie Fibaro Home Center 2:

https://www.youtube.com/watch?v=qYoyL1obCWU

Producent systemu ogrzewania podłogowego, który zostaje przez nas zainstalowany, udziela gwarancji na okres 10 lat od daty montażu!

Instalacja grzejników ściennych i konwektorowych:

Dobór grzejników to skomplikowany proces. Należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty pochodzące z normy ISO 7730 a także aktualną, bieżącą charakterystykę cieplną budynku. Pamiętamy również o tym, że w ówczesnych czasach, grzejniki pełnią również funkcję dekoracyjną pomieszczeń. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby zapewnić równy rozkład temperatur w każdym pomieszczeniu i w każdym miejscu pomieszczenia. Montaż grzejników staramy się wykonywać najczęściej na ścianach zewnętrznych które narażone są na największe straty ciepła. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione aspekty, staramy się zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Nasze instalacje oparte są na rozdzielaczach systemowych, w których każdy grzejnik ma swój odrębny powrót oraz zasilania. Pozwala to wyrównać prędkość przepływy czynnika przez każdy grzejnik, wyrównać ciśnienie panujące w całej instalacji a także z łatwością, w razie potrzeby, rozpiąć poszczególny element grzejny od pozostałej części instalacji. Wyrównanie przepływy oraz ciśnienia obniża natężenie hałasu akustycznego do minimum.

Do wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego wykorzystujemy taki sam rodzaj materiału jak w przypadku podłogówki. Są to przewody o średnicach: 14, 16, 20, 25 (26), 32, 40, 50, 63 mm wraz ze stosownymi złączkami. Maksymalna temperatura pracy wynosi ponad 95°C, maksymalne ciśnienie robocze do 10 bar a tlenoszczelność zgodna z niemiecką normą DIN 4726.

 

W naszych instalacjach nie występują łączenia rur w posadzkach oraz bruzdach ściennych ! System wykonany z rur jednolitych daje 100% pewności tego, że po wylaniu jastrychu, nasz układ pozostanie szczelny na wiele lat.

 

Wykonywane przez naszą firmę podłączenie dolne do grzejnika, zapewnia inwestorowi najbardziej estetyczne i wygodne rozwiązanie. Każdy grzejnik posiada swoje sterowanie temperaturą. Jest to zarówno sterowanie ręczne (poprzez głowicę termostatyczną) jak i również bardziej zaawansowane sterowanie – poprzez siłowniki elektryczne. Ostatnia opcja, wykorzystywana jest w instalacjach inteligentnych budynków. Użytkownik może zdalnie zaprogramować temperaturę pomieszczeń tworząc kilka stref, z wieloma przedziałami czasu w różnych temperaturach. Zabieg ten znacząco obniża koszty ogrzewania w stosunku do rozwiązań standardowych.

Grzejniki kanałowe stosowane w miejscach z dużymi powierzchniami przeszklonymi, montowane są przez nas w takim samym systemie jak grzejniki tradycyjne. Sterowanie w niektórych przypadkach zostaje rozbudowane o wentylator, który wymusza konwekcję ciepła (w przypadku dużego zapotrzebowania).

Stosowane przez naszą firmę grzejniki, objęte są przez producenta gwarancją na okres 10 lat od daty montażu!

Klimakonwektor – czyli urządzenia 2w1 (Ogrzewanie i chłodzenie)

Tradycyjne instalacje C.O. wymagają montażu oddzielnej klimatyzacji. Mówiąc wprost: należy pomyśleć o dwóch niezależnych urządzeniach – grzejącym i chłodzącym. Można jednak oszczędzić sobie wspomnianych problemów – dostępne jest rozwiązanie technologiczne, które zapewnia system grzewczy oraz jednocześnie klimatyzacyjny.

Klimakonwektor (Fan-coile) na pierwszy rzut oka wygląda jak tradycyjny grzejnik. Główną zaletą jest jednak jego wielofunkcyjność. Typowe kaloryfery latem są bezużyteczne, podczas gdy klimakonwektor działa również o tej porze roku, chroniąc pomieszczenia przed zbyt wysokimi temperaturami. Dzięki prostocie obsługi i za sprawą udoskonalonej technologii (obniżenie poziomu hałasu urządzeń) można je już z powodzeniem stosować w domach.

 

Jak jednak klimakonwektory są zasilane? Istnieje kilka sposobów. W naszych instalacjach jest to system 2-rurowy, czyli dokładnie taki jak w przypadku standardowych grzejników ściennych. Należy jednak wykonać specjalną izolację termiczną wg normy ISO 13790. Właściwym źródłem energii są dla nich pompy ciepła, zarówno gruntowe, jak i powietrzne. W zimie pełnią funkcję ogrzewania a w leci chłodzenia.

Wielofunkcyjna pompa ciepła i konstrukcja całego systemu zapewnia duży komfort – jest on bowiem w znacznej części bezobsługowy.

 

Taki system pozwala połączyć dwie instalacje chłodzenia i ogrzewania w jedną. Dzięki czemu nasza instalacja staje się kompaktowa i wymaga wykonania tylko jednego przeglądu rocznie. Dodatkowo klimakonwektory pełnią fukcję dekoracyjną pomieszczeń.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć znajdujących się w galerii !